Skip to main content
Våra uppdrag som HR-ansvariga på företag blir fler och fler. Vi känner oss såklart väldigt ödmjuka för dessa förtroenden. Det ligger helt i linje med att vara en heltäckande HR-partner.
Just nu har vi HR-ansvaret på två olika företag i Dalarna. Stort fokus på utvecklingsfrågor och framtiden för båda dessa fina företag. Vi ser att intresset blir större och större för denna typ av HR-lösning och det passar vår kompetens och vårt företag alldeles perfekt att kunna bära och axla ansvaret på det här sättet.
Har ert företag behov av hjälp med HR-frågor eller vill veta mer hur ett upplägg skulle kunna se ut på just ert företag så slå gärna en signal till oss.