Ledig tjänst
11 april, 2018

VD Malungs Elnät

Som VD hos oss kommer du ansvara för att leda, driva och utveckla vår koncerns olika bolag i linje med styrelsens riktlinjer. Du ansvarar för koncernens strategiska inriktningar och utveckling samt skapar förutsättningar för dess fortsatta expansion och tillväxt. Tillsammans med ledningsgrupp ger ni förutsättningar för chefer och medarbetare att jobba enligt uppsatta mål. Du är ansvarig för att vi har en modern och ändamålsenlig organisationsstruktur. Styrelsen är engagerad och synlig men ger dig en stor frihet för det övergripande ansvaret samt driften av den strategiska utvecklingen av våra bolag.

> Malung

Ledig tjänst
3 april, 2018

Senior Project Manager – Product Development

CCS Healthcare är en av nordens största tillverkare av hudvårdsprodukter och hygienprodukter. Under våra 40 år i branschen har vi lärt oss att en snabbfotad organisation med ett kreativt arbetssätt, med små avstånd mellan idé och färdig produkt är en förutsättning för att nå framgångsrikt resultat.

> Borlänge

Ledig tjänst
3 april, 2018

Quality Assurance Specialist

CCS Healthcare är en av nordens största tillverkare av hudvårdsprodukter och hygienprodukter. Under våra 40 år i branschen har vi lärt oss att en snabbfotad organisation med ett kreativt arbetssätt, med små avstånd mellan idé och färdig produkt är en förutsättning för att nå framgångsrikt resultat.

> Borlänge

Ledig tjänst
13 mars, 2018

Projektledare till Klimatrör AB Stockholm

Som Projektledare hos oss på Klimatrör AB ansvarar du för att driva projekten från start till mål. Du har också förtroendet att leda och fördela arbetet samt på bästa sätt koordinera och prioritera projektets olika delar.

> Stockholm

Ledig tjänst
7 mars, 2018

Arbetschefer elnät/fiber till Dala Energi

Tjänsten som Arbetschef är spännande då det är en mix av både strategiskt och operativt arbete. Det kommer finnas en stor möjlighet att påverka och bygga upp den så att den passar dig och din grupp på bästa sätt. Du kommer att vara ansvarig Arbetschef för 7 medarbetare på någon av Dala Energis orter Leksand eller Säter.

> Leksand & Säter

Ledig tjänst
7 mars, 2018

Driftingenjör till Dala Energi

Den utvecklingsinriktade och spännande tjänsten tillhör vår drift och underhållsavdelning. Här finns det övergripande ansvaret för koncernens infrastruktur i form av elnät, fibernät och kraftproduktion. Enheten arbetar med en systematisk process för drift, underhåll samt utveckling av infrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt.

>Leksand

Ledig tjänst
7 mars, 2018

Gruppchef nätutveckling till Dala Energi

Den utvecklingsinriktade och roliga tjänsten som Gruppchef Nätutveckling tillhör vår drift och underhållsavdelning. Drift och underhållsavdelningen har ett övergripande ansvar för koncernens befintliga infrastruktur i form av elnät, fibernät, fjärrvärme och kraftproduktion.

> Leksand

Ledig tjänst
7 mars, 2018

Gruppchef Drift till Dala Energi

Den spännande tjänsten som Gruppchef Drift tillhör vår drift och underhållsavdelning. Drift och underhållsavdelningen har ett övergripande ansvar för koncernens befintliga infrastruktur i form av elnät, fibernät, fjärrvärme och kraftproduktion.

> Dalarna

Ledig tjänst
26 januari, 2018

Platschef till Gävleborg anläggning, betong och/eller industri

En plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Hos oss har våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i många spännande arbetsmiljöer.

> Gävle

Ledig tjänst
26 januari, 2018

Platschef till Dalarna mark och väg

En plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Hos oss har våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i många spännande arbetsmiljöer.

> Borlänge