Ledig tjänst
17 augusti, 2018

Lösenordsskyddad: Produktionspersonal LSAB

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.
Ledig tjänst
12 juni, 2018

Driftchef Malungs Elnät

De kommande åren kommer det att ske många intressanta utvecklingsprojekt i Malung-Sälens kommun. Vi på Malungs Elnät är en attraktiv arbetsgivare och en väldigt viktig aktör och partner i det utvecklingsarbetet. Det är många nya och spännande faktorer som påverkar oss varför vi under de närmaste åren kommer lägga stor energi på utveckling av vår organisation. Allt för att våra kunder och samarbetspartners ska vara fortsatt nöjda med vår service och kvalité. Tjänsten finns i Malung.
Ledig tjänst
11 april, 2018

VD Malungs Elnät

Som VD hos oss kommer du ansvara för att leda, driva och utveckla vår koncerns olika bolag i linje med styrelsens riktlinjer. Du ansvarar för koncernens strategiska inriktningar och utveckling samt skapar förutsättningar för dess fortsatta expansion och tillväxt. Tillsammans med ledningsgrupp ger ni förutsättningar för chefer och medarbetare att jobba enligt uppsatta mål. Du är ansvarig för att vi har en modern och ändamålsenlig organisationsstruktur. Styrelsen är engagerad och synlig men ger dig en stor frihet för det övergripande ansvaret samt driften av den strategiska utvecklingen av våra bolag. Tjänsten finns i Malung.
Ledig tjänst
13 mars, 2018

Projektledare till Klimatrör AB Stockholm

Som Projektledare hos oss på Klimatrör AB ansvarar du för att driva projekten från start till mål. Du har också förtroendet att leda och fördela arbetet samt på bästa sätt koordinera och prioritera projektets olika delar. Tjänsten finns i Stockholm.
Ledig tjänst
26 januari, 2018

Platschef till Dalarna mark och väg

En plats i en organisation med goda värderingar, hög miljömedvetenhet och en stark vilja att lyckas. Detta är bidragande orsaker till att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Hos oss har våra medarbetare stora utvecklingsmöjligheter i många spännande arbetsmiljöer. Tjänsten finns i Borlänge.