Våra tjänster / HR-stöd

HR-stöd

Utveckling och förändring kan också vara enkelt. Utifrån ett identifierat behov vägleder, processleder, coachar och utmanar vi såväl grupper som individer i er organisation, antingen med helheten eller med specifika delar av processen.
HR-stöd

HR-stöd via HR Dalarna

Vi utlovar resultat

Har er organisation behov av utveckling? Ni kanske behöver få teamet att dra åt samma håll?

Oavsett vilka behov ni har är vi gärna er samarbetspartner. Utifrån ett identifierat behov kan HR Dalarna vägleda, processleda, coacha och utmana såväl grupper som individer i er organisation. Ni väljer själva om ni vill anlita oss för att jobba med helheten eller med specifika delar av processen.

Med HR Dalarna får ni

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling som är målinriktad och pushar ekonomi och människor uppåt.

Professionellt stöd

Professionellt stöd till chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap.

Nå högsta potential

Förutsättningar och verktyg för att nå varje individs högsta potential.

Erfarenhet

Erfarna processutvecklare som också är duktiga processledare i det strategiska och operativa arbetet.

Lösningfokus

En resultat- och lösningsorienterad partner som aldrig ger upp.

Coachning

Organisationsutveckling

Vi genomför insatser som leder till ökad trivsel, produktivitet och lönsamhet. I utförandet är vi både vassa och varma, helt beroende på vilken förändring och utveckling som är viktigast. Vi inleder alltid med en grundlig kartläggning.

Steg 1

Kartläggning med beprövade och kvalitetssäkrade analysmodeller.

Förslag och rekommendationer för utvecklingsinsats utifrån analys.

Steg 2

Tids- och aktivitetsupplägg för genomförande samt offert.

Genomförande av utvecklingsinsats.

Sammanfattning och resultat.

Coachning

Chef- och ledarutveckling

HR Dalarna stöttar och coachar chefer, ledare och övriga nyckelpersoner i organisationen utifrån era behov.

Vänd er till oss för stöd i:

Medarbetarfrågor

Förändringsprocesser

Kommunikation mellan chef och medarbetare

Svåra samtal

Utveckla det egna ledarskapet

Individuell coaching

Processledning

HR-stöd

Processutveckling

HR Dalarna bygger modeller utifrån era behov och vi gör det snabbt, enkelt och modernt.

Vanliga utvecklingsområden:

Rekryteringsprocesser

Rehabiliteringsprocesser

Prestationsanalyser

Medarbetarundersökningar

Uppföljning av medarbetarundersökningar och konkreta handlingsplaner

Kompetensförsörjningsplaner

Introduktion för nya medarbetare

Fler tjänster

Vi erbjuder moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området.

Bemanning

Hyr in personal under en period oavsett hur ditt företagsbehov ser ut.

Rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering – rätt medarbetare med rätt kompetens.

Omställning

Stöd till företag och medarbetare genom hela omställningsprocessen.

Coachning

Här saknar vi text som kort och konsist beskriver coachning hos HR Dalarna.

Interim

Tillfällig spetskompetens eller hjälp att hantera en plötslig ökad efterfrågan.