Våra tjänster / Coachning

Coachning

Vill du utvecklas som medarbetare, ledare eller ta nästa steg i din karriär? Coachning är en professionell samtalsmetodik som syftar till att nå uppsatta mål samt skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.
söker personal

Coachning för alla företagsbehov

Ta nästa steg i din karriär eller utveckling

Coaching passar dig som är medarbetare, ledare och du som är redo för nästa steg i din karriär eller utveckling. Med coachning ligger fokuset på att framtidsfokusera, hitta alternativa vägar och lösa problem. Vi på HR Dalarna arbetar efter att uppnå önskat läge och personliga mål/visioner.

HR Dalarna hjälper dig med möjligheten att:

Förbättra dina prestationer, fördjupa ditt lärande och öka din livskvalitet.

Frigöra din potential och använda dina styrkor till fullo.

Nå en personlig mognad genom ökad självinsikt.

coachning

Medarbetare

HR Dalarnas coachning för medarbetare bidrar till ett nytt lärande, ökad motivation och leder ofta till en ökad självkännedom.

På HR Dalarna brinner vi för att du som medarbetare skall stärkas och ta nästa steg i din utveckling och karriär om du så önskar. Det gynnar såväl dig som medarbetare och arbetsgivare.

Behöver du som medarbetare ökad motivation eller nå nya mål?

Coachning

Ledare

För coachning av ledare får du möjligheten av HR Dalarna att utveckla ditt framtida ledarskap. Vi kikar på ditt önskade läge utifrån nuläget för att sedan nå dina och företagets visioner och mål.

Genom coachningen får du som ledare verktygen för att komma till handling på ett kvalitativt sätt i ditt ledarskap.

Behöver du som ledare hamna i ett önskat läge i ditt ledarskap?

Karriärcoaching

Karriärcoaching

HR Dalarnas coachning hjälper medarbetare och företag att ta nästa steg i utvecklingen.

Om ni är i behov av att formulera nya mål är karriärcoachningen en bra metod eller om ni som individ är behov av att ta nästa steg i din utveckling eller byta bana. Vi utgår utifrån varje persons unika behov och mål.

Behöver ni hjälp med nästa steg i utvecklingen eller karriären?

Mångårig erfarenhet

Fördelar med coachning via HR Dalarna

HR Dalarna arbetar enligt ICFs kärnkompetenser nedan och har mångårig erfarenhet i området.

Grunden

Agerar etiskt

Införlivar ett coachande förhållningssätt

Samskapa relationen

Upprättar och följer avtal och överenskommelser

Utvecklar förtroende och trygghet

Bibehåller närvaro

Kommunicera effektivt

Lyssnar aktivt

Väcker medvetenhet

Främja lärande och utveckling och faciliterar klientens utveckling

Fördelar med coachning

Fler tjänster

Vi erbjuder moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området.

Bemanning

Hyr in personal under en period oavsett hur ditt företagsbehov ser ut.

Rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering – rätt medarbetare med rätt kompetens.

Omställning

Stöd till företag och medarbetare genom hela omställningsprocessen.

HR-stöd

Vägledning och coachning till såväl grupper som individer i er organisation.

Interim

Tillfällig spetskompetens eller hjälp att hantera en plötslig ökad efterfrågan.