Samtal och coachning

Samtal och coachning

Samtal och coachning

 • Professionellt stöd till medarbetaren
 • Analys av nuläge och förutsättningar
 • Nya mål och strategier
 • Vägledning
 • Hållbar handlingsplan
Kompetenskartläggning

Kompetenskartläggning

Kartläggning för nya lösningar

 • Kompetens och kunskap
 • Utbildning och erfarenhet
 • Egenskaper och värderingar
 • Styrkor och utvecklingsområden
 • Kontaktytor och nätverk
 • Intressen och möjligheter
Lösning

Lösning

Konkreta lösningar för

 • Hela organisationen
 • Arbetsteamet
 • Enskilda medarbetare

Stöd till både företaget och medarbetarna

Vi stödjer företaget och dess medarbetare genom hela omställningsprocessen. Vi fortsätter där många andra stannar.

När du som arbetsgivare behöver minska antalet anställda till följd av exempelvis omorganisation eller omstruktruering uppstår ofta svårhanterliga situationer som behöver lösas. I dessa sammanhang erbjuder HR Dalarna en konkret och processinriktad trestegsmodell med fokus på både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Omställning tillsammans med HR Dalarna är

 • Mänskligt – personlig utveckling och coachning till medarbetare som behöver nya lösningar.
 • Professionellt – strategiskt, kompetent och processinriktat stöd till din organisation.
 • Stabilt – långsiktigt hållbara lösningar som bibehåller företagets goda renomé.

Får du välja annan leverantör än Trygghetsrådet?
Ja, det är valfritt för både arbetsgivare och arbetstagare. Läs mer om Trygghetsrådet här.