Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Vi genomför insatser som leder till ökad trivsel, produktivitet och lönsamhet. I utförandet är vi både vassa och varma, helt beroende på vilken förändring och utveckling som är viktigast. Vi inleder alltid med en grundlig kartläggning.

Steg 1

 1. Kartläggning med beprövade och kvalitetssäkrade analysmodeller.
 2. Förslag och rekommendationer för utvecklingsinsats utifrån analys.

Steg 2

 1. Tids- och aktivitetsupplägg för genomförande samt offert.
 2. Genomförande av utvecklingsinsats.
 3. Sammanfattning och resultat.
Chef och ledarutbildning

Chef- och ledarutveckling

HR Dalarna stöttar och coachar chefer, ledare och övriga nyckelpersoner i organisationen utifrån era behov.

Vänd er till oss för stöd i:

 • Medarbetarfrågor
 • Förändringsprocesser
 • Kommunikation mellan chef och medarbetare
 • Svåra samtal
 • Utveckla det egna ledarskapet
 • Individuell coaching
 • Processledning
Processutveckling

Processutveckling

HR Dalarna bygger modeller utifrån era behov och vi gör det snabbt, enkelt och modernt.

Vanliga utvecklingsområden:

 • Rekryteringsprocesser
 • Rehabiliteringsprocesser
 • Prestationsanalyser
 • Medarbetarundersökningar
 • Uppföljning av medarbetarundersökningar och konkreta handlingsplaner
 • Kompetensförsörjningsplaner
 • Introduktion för nya medarbetare

Vi utlovar resultat

Har er organisation behov av utveckling? Ni kanske behöver få teamet att dra åt samma håll?
Oavsett vilka behov ni har är vi gärna er samarbetspartner. Utifrån ett identifierat behov kan HR Dalarna vägleda, processleda, coacha och utmana såväl grupper som individer i er organisation. Ni väljer själva om ni vill anlita oss för att jobba med helheten eller med specifika delar av processen.

Med HR Dalarna får ni:

 • Målinriktad organisationsutveckling som pushar ekonomi och människor uppåt.
 • Professionellt stöd till chefer och ledare som vill utveckla sitt ledarskap.
 • Förutsättningar och verktyg för att nå varje individs högsta potential.
 • Erfarna processutvecklare som också är duktiga processledare i det strategiska och operativa arbetet.
 • En resultat- och lösningsinriktad partner som aldrig ger upp.