interim

HR Dalarna Interim

Att ha rätt person på rätt plats är nyckeln till framgång hos alla företag. Interim HR innebär att ni med kort varsel, under en flexibel tidslängd anlitar en professionell och operativ person med lång erfarenhet från liknande tjänster. Vi kan arbeta med längre eller kortare projekt, på hel- eller deltid. Vi går in som HR-chef, HR Business Partner, HR-specialist eller HR-generalist.

Vi har också ett omfattande nätverk av mycket erfarna chefskonsulter inom andra kompetensområden som på kort varsel kan gå in i en ledande roller som interimschef och/eller specialist hos dig som kund.

on demand

HR Dalarna On Demand

HR On Demand är en VD- och chefsstödstjänst i operationellt HR-arbete. Det kan handla om arbetsrätt, kollektivavtal och förhandling, avtalsfrågor rörande anställningsvillkor, frågor kring uppsägning och/eller andra avslut etc. Tjänsten är väldigt personlig och flexibel – den styrs helt av ert behov.